Photography

Fotoğraf kelimesi, Yunanca photo ışık ve Latince graph iz bırakmak sözcükleri birleştirilerek oluşturulmuş bir bileşik isimdir. Anlam olarak, ışık yardımı ile iz bırakmak anlamına gelir. Fotoğraf cisimlerden yansıyan elektromanyetik radyasyonun toplanıp odaklanmasıyla oluşturulur. En yaygın rastlanan fotoğraflar insan gözünün görebileceği kalıcı görüntüler yaratan dalga boylarıyla yaratılan fotoğraflardır.İyi bir fotoğrafta bulunması gereken üç önemli öğe vardır.Fotoğrafın güçlü bir anlatımı olmalıdır.Fotoğraf, yaşamın ışığa duyarlı medya üzerindeki yansımasıdır. Bu nedenle yaşam gibi üç boyutluluk, anlatımda vurgulama – net ve net olmayan alanlar yoluyla – olmalıdır. Fotoğraf seyredenlerde estetik çekicilik ve seyredilme arzusu uyandırmalıdır.İyi bir fotoğrafta bulunması gereken üç önemli öğe vardır.Fotoğrafın güçlü bir anlatımı olmalıdır.Fotoğraf, yaşamın ışığa duyarlı medya üzerindeki yansımasıdır. Bu nedenle yaşam gibi üç boyutluluk, anlatımda vurgulama – net ve net olmayan alanlar yoluyla – olmalıdır.Fotoğraf seyredenlerde estetik çekicilik ve seyredilme arzusu uyandırmalıdır.